Duktus to je pre zákazníkov vždy niečo navyše:

 • bezplatná technická dokumentácia výrobkov Duktus v elektronickej podobe na: www.duktus.sk
 • bezplatná distribúcia tlačených technických a propagačných materiálov Duktus na adresu zákazníka, možnosť internetovej objednávky týchto podkladov
 • nonstop havarijný zákaznícky servis Duktus na telefóne: +420 602 614 601, časovo neobmedzené dodávky výrobkov Duktus na havarijné opravy vodovodov a kanalizácií
 • bezplatné technické konzultácie pre tlakové, vodovodné a kanalizačné systémy priamo v sídle partnera alebo na mieste stavby pri:
  • príprave investičného zámeru a rekonštrukcii
  • spracovaní projektovej dokumentácie
  • realizácii stavby
 • pravidelné bezplatné:
  • produktové školenia o sortimente spoločnosti Duktus pre obchodných partnerov
  • semináre u prevádzkovateľov a vlastníkov vodovodných a kanalizačných systémov
  • inštruktáže pre stavebné a montážne firmy
 • technické vyjadrenia a odporučenia k projektovej dokumentácii spracované v programoch AutoCAD LT
 • vypracovanie bezplatnej cenovej ponuky just in time na dodávku výrobkov z tvárnej liatiny Duktus
 • oskytnutie skonta vo výške 3% na každej faktúre pri zrýchlenej platbe do 7 kalendárnych dní

Voľbou vhodného materiálu Duktus
dochádza k úspore stavebných i prevádzkových nákladov

Ponuka produktov Duktus litinové systémy s.r.o.

Liatinové rúry dodávané firmou Duktus litinové systémy s.r.o. pre vodovodné a kanalizačné systémy sú spoľahlivo chránené proti vonkajšej korózii a použiteľné vo všetkých vyskytujúcich sa druhoch zemín.

K dispozícii sú nasledujúce povrchové úpravy:

 • zinkový povlak 200 g/m2 s krycou modrou epoxidovou alebo bitúmenovou vrstvou
 • zinko–alumíniový povlak 400 g/m2 s krycou modrou epoxidovou vrstvou
 • zinkový povlak 200 g/m2 s obalom z cementovej malty OCM hrúbky 5 mm
 • zinkový povlak 200 g/m2 s polyuretánovou vrstvou PUR-TOP s krycou rázovou PE-páskou
 • WKG - tepelne izolované rúry.

Pre kompletné a systémové riešenia všetkých prípadov použitia je k dispozícii odpovedajúci program tvaroviek s ťažkou protikoróznou ochranou práškovým epoxidom podľa smerníc GSK RAL GZ-662 v min. hrúbke 250 µm.

Súčasťou ponuky našich produktov sú bezplatné technické konzultácie pri príprave, projekcii a realizácii stavieb.

Duktus Zinok-PLUS - ďalšie plus pre odolnosť proti korózii

Dosahuje sa ho špeciálnym prevedením vonkajšieho povlaku rúry. Na telo rúry z tvárnej liatiny sa metódou elektrometalizácie nanáša kovový zinok - alumíniový povlak. Povlak je tvorenýz 85% zinku a 15% hliníka s min. hmotnosťou 400 g/m2. Vplyvom podielu hliníka v povlaku dochádza k spomaleniu premeny komponentov zinku a tým k predĺženiu účinku aktívnej ochrany zinkového povlaku. Na rúry sa zinok – alumíniovým povlakom ešte nanáša krycia vrstva z modrej epoxidovejživice. Telo rúry je označené potlačou "Duktus Zink-PLUS"

Nové zaistené spoje BLS®

Inovované technické riešenie zaistených spojovponúka široké pole výhod a možností použitia:

 • náhrada betónových oporných blokov
 • montáž potrubiabezvýkopovou technológiou
 • potrubie zhybiek, mostné potrubie, potrubie v kolektoroch
 • potrubné rozvody pre zasnežovacie zariadenia
 • požiarne potrubie, privádzače k turbínam
 • vloženie do jestvujúceho potrubia
 • jednoduchá a rýchla montáž

Používaním rúr z tvárnej liatinypri zásobovaní pitnou vodou je už po desaťročia zabezpečené, že pitná voda bezpečne a bez zmien dotečie ku konečnému spotrebiteľovi. Odpadové vody musia byť bez akýchkoľvek strát bezpečne dopravené do miesta zneškodnenia. Použitie rúr z tvárnej liatiny pre kanalizačné sietetúto požiadavku zabežpečuje.