Fotogaléria I.

Vodovodné a tlakové potrubie z tvárnej liatiny.

Název stavby:Vodovodní přivaděč – Mladá Boleslav-Bradlec
Průměr potrubí:DN 400
Délka potrubí:2 400 m
Název stavby:Pražský okruh – tunel Blanka
Průměr potrubí: DN 300
Název stavby:Vodovodní přivaděč Plzeň Vinice
Průměr potrubí:500
Název stavby:Vodovodní potrubí pro zasněžování, Vrchlabí – Luisino údolí
Průměr potrubí:DN80-DN150
Název stavby:Vodovodní přivaděč Fulnek – Hranice - Přerov
Průměr potrubí:500
Délka potrubí:23.917 m
Název stavby:Zásobení Blatenska pitnou vodou
Průměr potrubí:300 a 400
Délka potrubí:28.508 m
Název stavby:Bratislava, Podunajské Biskupice
Průměr potrubí:1000
Délka potrubí:984 m
Název stavby:Vodovodní přivaděč Třebíčsko
Průměr potrubí:250 až 400 Buderus Zn+
Délka potrubí:2.346 m
Název stavby:Rekonstrukce vodovodních řadů Plzeň
Průměr potrubí:600
Název stavby:Doplnění vodohospodářské infrastruktury Plzně
Průměr potrubí:700
Délka potrubí:366 m
Název stavby:Rekonstrukce vodovodních řadů Brno
Průměr potrubí:500 a 800
Název stavby:Vodovodní zásobní řady Bratislava
Průměr potrubí:600, 800 a 1000
Název stavby:Přeložka vodovodního přivaděče Praha
Průměr potrubí:1000
Název stavby:Přeložka vodovodu – dálniční obchvat Trnavy
Průměr potrubí:1000
Délka potrubí:342 m
Název stavby: Zásobní a požární systémy průmyslových areálů
Automobilka Kolín, Trnava a Žilina
Průměr potrubí:200 až 350
Název stavby:Rekonstrukce řadů chladící a průmyslové vody pro elektrárnu
Průměr potrubí:600 a 800
Název stavby: Rekonstrukce a přeložky přivaděče vody pro závlahové systémy Lovosice
Průměr potrubí:700
Délka potrubí:594 m
Název stavby:Výstavba letištního terminálu Praha - kolektory
Průměr potrubí:150 a 200

Fotogaléria II.

Tlaková a gravitačná kanalizácia z tvárnej liatiny

Název stavby:Malokarpatský region – kanalizace I.etapa
Průměr potrubí:600
Délka potrubí:4.280 m
Název stavby:Doplnění vodohospodářské infrastruktury Plzně - kanalizace
Průměr potrubí:200
Délka potrubí:4.384 m
Název stavby:Kanalizační shybka České Budějovice
Průměr potrubí:700
Délka potrubí:88 m
Název stavby:ČOV – propojovací potrubí
Průměr potrubí:600
Název stavby:Odkanalizování dálnice
Průměr potrubí:400

Fotogaléra III.

Bezvýkopové technológie realizácie vodovodov a kanalizácií z tvárnej liatiny

Špeciálne rúry z tvárnej liatiny Duktus OCM a zaistený hrdlový spoj BLS:
  • zinkový povlak 200 g/m2 s obalom z cementovej malty hrúbky 5mm plasticky modifikované, vystužené plastovými vláknami a sieťovou bandážou
  • mechanické vlastnosti obalu z cementovej malty bránia prípadnému poškodeniu zinkového povlaku pri prechode pôdnym profilom
  • • zaistený hrdlový spoj BLS prenáša axiálne sily a umožňuje uhlový odklon
Vhodné pro následujúce metódy:
  • výtlačno - záťahovací postup (napr. HYDROS), viď fotodokumentácia
  • riadená horizontálna technológia vrtánia (HDD
  • Berstlining
  • metóda raketového pluhu
  • vťahovanie do jestvujúceho potrubia
Název stavby:Rekonstrukce vodovodu – Příbor
Průměr potrubí:DN 150, DN 100
Délka potrubí:1 100 m
Název stavby:Rekonstrukce vodovodu – Hranice na Moravě
Průměr potrubí:DN 100
Délka potrubí:459 m
Název stavby:Šakvice (Hustopeče) – ukázka raketového pluhování

Fotogaléria IV.

Školenia, semináre, konferencie, firemné dni, súťaže vodohospodárských pracovníkov

Název akce:Konference Městské vody 2010, SOVAK 2010, Intermountain 2010
Název akce:Prezentace o raketovém pluhování – Brno